Bordsplacering på bröllop bordsplacering Ni har fått alla era OSA-inbjudningar och har bokat plats för er mottagning. Nu behöver ni bara bestämma hur era gäster ska sitta. Oavsett om ni har ett litet eller stort bröllop, behöver ni tänka på etiketten vad gäller placeringen av era gäster, så att ingen av dem känner sig förolämpad.

När man sätter sig till bords efter bröllopsceremonin, har man i regel bestämda platser och det är främst brudparet självt som har bestämmanderätten kring detta. Ofta följer man vissa traditionsenliga regler i sin bordplanering, där man exempelvis placerar de närmast anhöriga på första parkett, med mer ytliga bekanta längre bort. Man bör dock även ta under beaktande vilka som passar bra ihop. Det kan vara bra att blanda brudens släkt och vänner med brudgummens, samt fryntliga personer med mer blyga, så att det blir en fin gemenskap. En illa genomtänkt bordsplacering riskerar annars leda till mycket klyftor och vattentäta skott mellan bröllopsgästerna.Bröllopsregler

Enligt tradition vid en bordsplacering ska brudparet sitta i mitten av honörsbordet. Bruden ska sitta till höger om brudgummen. Till höger om bruden ska brudens far sitta och utanför honom sitter brudgummens mor. Till vänster om brudgummen ska brudens mor sitta och utanför henne sitter brudgummens far.

En tumregel när de andra gästerna ska placeras är att ju närmare släkt, desto närmare brudparet. I den övriga bordsplaceringen är det klokt att fundera lite extra på vilka som passar bra med varandra och vilka som inte går ihop.

Ytterligare en regel är att gifta par (förutom brudparet..) och sambos inte ska sitta intill varandra. Under middagen har männen sin bordsdam på höger sida.

Tillgodose gästerna

Om ni har äldre gäster, se till tänka på var de sitter, i förhållande till högtalarna. Gravida eller de som inte kan röra sig så lätt, kan vilja ha nära tillgång till toaletten. Tänk också på att det ska finnas utrymme för bord för sena OSA-svar.

Var logiska och informella

Om ni väljer att numrera borden, gör det i logisk ordning. Ett alternativ är att ge ett namn till varje bord och istället tilldela platser vid detta bord, så att gästerna kan mingla och själva bestämma var de vill sitta, för att minimera förvirring.

Förberedelser

Gör ert jobb lättare genom att göra en plan över det rum där er mottagning kommer att hållas, med alla bord som kommer att vara där på dagen. Använd datorprogram eller bara penna och papper, vilket som är lättast.

Det är noga att ge någon på mottagningen en kopia av bordens placering och en lista över uppgifter ifall det finns några frågor. Skriv varje gäst eller parets namn på ett enskilt placeringskort, tillsammans med lämpligt bordsnummer, och placera dessa kort i närheten av ingången och låt gästerna få veta var de ska sitta.

Tips

En bra regel vid planering av sittningen är att placera personer med minst en annan person som de redan känner. En annan idé är att placera singlar vid samma bord.


Senast uppdaterad torsdag 11 augusti 2011 kl. 18:35