Hindersprövning inför bröllop hindersprovning

Före bröllopet måste man söka hindersprovning hos skattemyndigheten. Tänk på att hinderspröva i tid då det är minst några veckors handledningstid och för att inte stöta på oväntade problem.
Innan man gifter sig säger lagen att man måste söka hindersprövning hos den lokala skattemyndigheten. Skatteverket utför en hindersprövning för att kontrollera att det inte finns något som hindrar giftermålet.  • I hindersprövningen uppger man om man tidigare varit gift och försäkrar att man inte fortfarande är det, skatteverket kontrollerar att någon av er inte redan är gift och registrerad partner.

  • Dessutom försäkrar man sig om att man inte är nära släkt med varandra.

  • Skatteverket kontrollerar även att man är minst 18 år, är någon av personerna som ska ingå äktenskap under 18 år får man inte gifta sig.


Man ansöker om hindersprövning genom att fylla i Skatteverkets blankett SKV 7880 och skicka in den till Skatteverket eller ringa Skatteverkets servicetelefon 020-567 000 och beställa hem blanketten med direktval 1007.Om det inte föreligger några hinder skickas det ut ett intyg om hindersprövning, ni får även ett vigselintyg från Skatteverket. Båda intygen gäller i fyra månader. Så tidigt som möjligt före vigseln behöver ni kontakta och skicka intygen vidare till vigselförrättaren så att vigsel kan planeras i god tid. Efter vigseln fyller vigselförrättaren i intygen för hindersprövning och vigselintyg och skickar dem till Skatteverket.
Senast uppdaterad måndag 5 september 2011 kl. 22:36