Judiskt bröllop - Mazel Tov judiskt brollop

Enligt judisk tro är äktenskapet instiftat av Gud vid tiden före skapelsen ("Det är inte gott att mannen är ensam" 1 Mos 2:18). Familjen är viktig och har en central roll.
Bröllopet är livets höjdpunkt enligt judisk tro. Vigselakten äger rum i synagogan eller annan plats (t.ex. utomhus eller hemma), under en chupa, brudhimlen eller bröllopsbaldakinen. Chupan är ett fyrkantigt tygstycke som symbolisererar tabernaklet och de fyra väderstrecken. Detta kan vara allt från ett tjusigt broderat tygstycke till den enklaste böneschal. Tyget är fäst i toppen på en ställning av fyra stänger och hålls upp av fyra män.

Före vigseln undertecknar vigselförrättaren, som kan vara en kantor eller en rabbin, och vittnena ett äktenskapsdokument ketuban. Detta är ofta ett vackert dekorerat och handskrivet kontrakt. Av detta framgår brudgåvans storlek.

Enligt traditionen måste minst tio judiska män över 13 år närvara vid vigseln. Ett judiskt bröllop kan ha flera riktningar, från det strängaste ortodoxa till det mest liberala med kvinnliga rabbiner.

Bruden bär långärmad, lång, vit klänning och är beslöjad. Brudgummen lyfter upp slöjan vid vigseln. Bruden har brudbukett men ska inte bära smycken. Enligt judendomen ska alla vara lika inför Gud. Detta innebär att man inte skyltar med sin eventuella rikedom på en judisk vigsel. Brudgummen kan bära kostym med en matchande blomma i ett knapphål och har en vit kalott på huvudet.

När brudgummen leder in bruden under baldakinen visar han att han tar ansvar för henne enligt Guds lag. Brudparet står under baldakinen under hela ceremonin. Bruden står på brudgummens högra sida.

Själva ceremonin börjar med att rabbinen läser trolovningsvälsignelsen över en bägare med vin. Han låter först brudgummen läppja på vinet, sedan bruden.Vigselringen träs sedan på brudens högra pekfinger av brugummen som samtidigt läser sina löften ("Med denna ring vare du vigd med mig enligt Moses och Israels lag"). Sedan läser rabbin upp ketuban som förklarar vad som händer med bruden vid eventuell skilsmässa eller dödsfall. Ceremonin avslutas med att brudgummen krossar ett glas under sin högra fot. Detta påminner judarna om Templets förstöring samt att livet också innehåller sorg.

Efter vigseln placeras vigselringen på brudens vänstra hands ringfinger.Vigselceremonin är därmed över och nu börjar bröllopsfesten!

Vigselringen är vanligen av guld och bör inte vara försedd med någon ädelsten. Ringen har ofta inskriptionen "Mazal tov" vilket betyder ”lycka till”.

Det finns inga krav på speciell klädsel för gästerna vid ett judiskt bröllop.

Enligt judendomen är skilsmässa tillåtet.


Senast uppdaterad söndag 27 maj 2018 kl. 16:36