Katolskt bröllop katolskt brollop

Enligt katolsk tradition är äktenskapet en av de sju heliga handlingarna, ett sakrament (en helig handling är något som ger människan del av det himmelska livet).
De sju sakramenten är: Dopet, Konfirmationen, Nattvarden, Boten, De sjukas sakrament, Ämbetsvigningen och Äktenskapet. Dessa har instiftats av Kristus och anförtrotts åt kyrkan. För att ett sakrament skall vara giltigt krävs att den som ger det och den som mottar det avser att "göra det som kyrkan gör".

Det blivande brudparet ska innan vigseln, ha ett samtal med sin präst. Denne beslutar därefter vilken kunskap som brudparet behöver inför äktenskapet. Före vigseln ska de också bikta sig.

Äktenskapet är ett förbund mellan man och kvinna för hela livet. Det syftar till makarnas gemensamma bästa, släktets fortbestånd och en trygg och stabil uppväxt för barnen.

I samband med vigseln hålls ofta en mässa.

Bruden förs till altaret av sin far eller annan släktning. Brudparet kan också gå in tillsammans. Brudens klänning är vit och hon är beslöjad. Slöjan lyfter brugummen vid altaret. Brudgummen bär ofta mörk kostym. Beroende på vilken typ av bröllopsfest som arrangeras kan även smoking eller jackett förekomma.

Barn som föds inom ett katolskt äktenskap ska få en katolsk uppfostran även om en av makarna inte är katolik.

Kvinnliga bröllopsgäster har hatt i kyrkan och skyler sin urringning och sina bara armar med t.ex. en schal.

Ett sakramentalt äktenskap kan inte upplösas, endast döden kan skilja makarna åt. Man kan separera, men inte gifta om sig. Ett äktenskap kan dock ogiltigförklaras om man kan fastslå att villkor såsom uteslutande av barn, ej arton år fyllda, ej fysisk mognad etc. inte förelåg vid vigseln. Om vigseln är enbart borgerlig och utan kyrkans välsignelse, kan man skiljas och gifta om sig.

Makarna får inte principiellt utesluta viljan att ta emot barn. De beslutar sig inför Gud för hur många barn de önskar ta emot.

Enligt den katolska läran är äktenskapet och sexuallivet en del av Guds plan med människan och får inte vara en privat överenskommelse tills vidare mellan två människor. När man och kvinna har skänkt sig till varandra har de gett varandra en gåva utan förbehåll. En gåva kan man aldrig ta tillbaka.


Senast uppdaterad måndag 5 september 2011 kl. 08:36