Placering i kyrkan vid vigseln placering vigsel

Kyrkomarskalken tar emot gästerna i kyrkan och visar dem till sina platser. Enligt gammal sed ska brudens släkt och vänner sitta på den vänstra sidan i kyrkan och brudgummens släkt och vänner på den högra sidan. De första bänkarna på båda sidor är alltid reserverade för den allra närmaste familjen.

Idag följer vi inte gamla seder så strikt (här kan du läsa om bröllopets historia) men det är fortfarande viktigt med brud- och brudgumssida för den närmaste familjen. Det är ser trevligast ut om övriga släktingar och vänner placerar sig så att den vänstra och högra sidan i kyrkan blir jämnt besatta.

Även om föräldrarna är skilda och kanske också omgifta, så har de sina roller vid sitt barns bröllop. Om relationerna är goda kan biologiska föräldrar och styvföräldrar sitta bredvid varandra. Annars får styvföräldern sitta någon bänk bakom.

Långsamt och under tystnad intar gästerna sina platser i kyrkan och väntar under stillhet på brudparet.

Brudgummens familj kommer efter de sista gästerna och sätter sig längst fram på första bänk till höger. Sist kommer brudens närmaste familj som sätter sig på första bänk på vänster sida.

Strax efter brudens föräldrar, tågar brudparet in.

Förr i tiden fanns det inga bänkar att sitta på i kyrkan. Män och kvinnor var dessutom åtskilda under gudstjänsten. Kvinnosidan var förr den vänstra (vanligen den norra kalla sidan i skuggan!) och männens sida var den högra (södra sidan i solen!).

Viktigt att tänka på

  • Det passar inte att skratta och prata högt i en kyrka. En kyrka kräver stillhet och respekt.

  • En vigsel brukar ta en timme. Under denna tid är det viktigt att all uppmärksamhet är på brudparet. Ett gråtande eller skrikande barn kan förstöra vigselakten. Små barn har ofta svårt att sitta still under en så påss lång tid som det tar för en vigsel. Det kan då vara säkrast att ordna barnvakt.

  • Mobiltelefoner får absolut inte vara påslagna i kyran. Det är inte bara störande och pinsamt om de börjar ringa utan visar dessutom på en oerhörd respektlöshet mot brudpar och gäster.

  • Det är inte alltid tillåtet att fotografera i kyrkan.Senast uppdaterad onsdag 17 augusti 2011 kl. 10:04