Vad förväntas av brudens föräldrar foraldrar

Er dotter har hittat den rätta och de ska gifta sig. Läs om vad som förväntas av brudens mor och far på ett bröllop. Vad säger traditionen och hur det fungerar nu för tiden?
Värdpar
Det är vanligt att brudens föräldrar är värdpar för bröllopet. Men det kan även vara brudparet eller brudgummens föräldrar som har det uppdraget. Det är viktigt att det klart framgår på inbjudningskortet vem som bjuder in till bröllopet så man vet vem man ska sända sitt svar till.

Talordning
Välkomsttalet hålls av värden. Förr var det oftast brudens far, eftersom han betalade för bröllopet. Idag betalar oftast brudparet för sitt bröllop, eller tillsammans med brudens och brudgummens föräldrar. I sådana fall kan det vara lämpligt att låta toastmastern hålla välkomsttalet.

Efter välkomsttalet håller brudens far ett tal, främst till sin dotter men också till brudparet.

Idag följer vi inte traditionerna så strikt. Det viktiga är att det passar brudparets önskningar.

Förr
Förr i tiden var det brudens familj som stod för bröllopet. Detta berodde på att kvinnan var omyndig till dess hon gifte sig samt oftast ekonomiskt beroende av sina föräldrar. Efter vigseln övergick det ekonomiska ansvaret för dottern till brudgummens familj.

Idag
Idag är situationen helt annorlunda och de flesta blivande brudpar har för länge sedan flyttat hemifrån och är självförsörjande. De har dessutom ofta levt tillsammans under en tid innan vigseln.

Att då förvänta sig att brudens far ska stå för bröllopet känns väldigt otidsenligt. Det är förstås väldigt trevligt om brudens och brudgummens föräldrar vill vara med och dela på kostnaderna, men det kan absolut inte ses som en självklarhet.

Idag är det oftast brudparet ensamt som står för kostnaderna för sitt bröllop.


Senast uppdaterad lördag 20 augusti 2011 kl. 18:45