Vigselsamtal med er präst vigselsamtal

Vigselsamtalet är ett möte med det blivande brudparet och prästen inför det stundande bröllopet. Vigselsamtalet är en gammal tradition, som idag inte längre obligatorisk. Många blivande brudpar väljer ändå att träffa prästen inför sitt stundande bröllop.
Kyrklig vigsel


Oavsett om du är kristen på riktigt, eller bara tycker om att hålla på väl etablerade traditioner, kan en kyrklig vigsel vara ett ypperligt val. Till skillnad från borgerliga vigslar, som är mer löst hållna, sker kyrklig vigsel alltid under gudstjänst, med en på förhand tydligt utstakad, fördefinierad bröllopsceremoni.

Det räcker dock inte med att vara präst för att viga folk. Till att börja med, måste ett trossamfund först bli beviljade vigselrätt av Kammarkollegiet för att ha rätten att arrangera bröllop. Först då kan kyrkosällskapet sedan ansöka om att en präst eller motsvarande befattningshavare inom samfundet, utses till vigselförrättare.

Tillsammans med prästen går brudparet igenom det praktiska i ert bröllopsprogram, såsom var man ska stå och hur man ska gå, hur man gör med ringarna och buketterna, var gästerna ska sitta, val av utgångsmusik, psalmer och solosånger.

Om tid finns kan man kanske träffas ytterligare för ett mer personligt möte. I detta möte kan man t ex diskutera parets liv, tillsammans och var för sig. Vad vet de om varandras liv innan de blev ett par, varför vill de gifta sig, vad har de för planer inför framtiden? Hur ser de på äktenskapet, barn, trohet etc?

Här har det blivande paret möjlighet att ta upp med prästen om det är något de oroar sig för. De kan berätta vad de vill uttrycka med att gifta sig. Vad de vill säga sina släktingar och vänner med att gifta sig.

Det är viktigt att prästen får en tydlig bild av paret, för att göra vigseln så personlig som möjlig. Lika viktigt är det naturligtvis för det blivande brudparet, att de får en samarbetspartner i något av det viktigaste och roligaste man gör i livet.

Att gå igenom allt praktiskt och personligt tillsammans med prästen, kan ge brudparet en väldig trygghet, att veta att prästen ”håller i trådarna”.

Man behöver inte vara djupt troende för att få vigas i kyrkan. Det är dock viktigt att man tar reda på vad som gäller vid kyrklig vigsel. Att vigas i kyrkan, innebär att man får sitt äktenskap välsignat av Gud. Det innebär att böner, psalmer och bibelläsning ingår i vigseln. Tycker man att detta inte känns rätt, ska man nog fundera på varför man vill gifta sig i kyrkan.

Om brudparet har bestämt sig för att de vill vigas kyrkligt, är det viktigt att både de och gästerna följer och respekterar kyrkans regler.


Senast uppdaterad torsdag 16 augusti 2018 kl. 13:19