Familjens jurist

Om Familjens jurist


Kontakta oss så hjälper vi dig att upprätta ditt äktenskapsförord!

När du anlitar oss får du enkelheten och tryggheten i en personlig kontakt, samtidigt som alla våra jurister har tillgång till hela den samlade kompetensen hos våra 220 anställda.

Våra jurister har tillgång till den modernaste IT-teknologin t.ex. genom att alltid vara uppkopplade mot de största juridiska databaserna. Vi lägger stor vikt vid att alla medarbetare ska ha gedigen utbildning och ger även löpande kompetensutveckling, för att vara rätt rustade att ge kvalificerad juridisk rådgivning.

Förutom grundläggande eller högre juristexamen har många av våra jurister yrkeserfarenhet från domstolar och myndigheter som Skatteverket och Kronofogdemyndigheten och/eller från olika advokatbyråer, banker och försäkringsbolag. Det ger oss en bredd av expertis och erfarenhet, som gör att vi kan handlägga även komplicerade ärenden snabbare och med högsta kvalitet. Vår storlek gör att vi dessutom kan hjälpa klienter på flera olika språk.

Kontaktinfo


Adress
Högbergsgatan 99, Stockholm

Kategori
Ekonomi & Juridik

Verksamhetsort
Stockholm, Västerbotten, Norrbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland, Västra Götaland, Östergötland, Jönköping, Öland, Gotland, Halland, Kronoberg, Blekinge, Skåne

Erbjudande från Familjens jurist
Familjens jurist har för närvarande inget erbjudande