Info om äktenskapsjuridik aktenskapsjuridik

Vad säger äktenskapsbalken, vad menas med giftorätt, vilka arvsregler gäller, vad menas med ett äktenskapsförord m m. Viktiga saker att tänka på inför ert bröllop.
Det är viktigt att man vet vad som gäller angående juridik och ekonomi, även om det kanske inte är det roligaste att prata om när man går i giftastankar.

I äktenskapsbalken står det att gifta makar ska "bidra till det som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses". Med personliga behov menas de mest primära behoven, såsom mat, kläder och husrum. Således innebär det att båda är skyldiga till hushållets försörjning. Är hushållets ekonomi inte i fara får man göra vad man vill med "sina" pengar.

Man har alltså kvar sina egna tillgångar i ett äktenskap och man kan t ex inte ta ut pengar på den andres konto (om det inte är ett gemensamt konto). Däremot får man en så kallad giftorätt i varandras tillgångar när man gifter sig. Det innebär att man vid en skilsmässa delar lika på samtliga nettotillgångar. Giftorätten aktiveras alltså först vid en skilsmässa eller dödsfall.

Giftorätten innebär alltså att om den ena parten har med sig samtliga tillgångar in i boet delas ändå boet upp 50-50 vid en skilsmässa eller dödsfall. Om man istället har ett samboförhållande är det sambolagen som gäller. Då delar man lika på allt som har införskaffats under parets gemensamma tid tillsammans. Alltså får man behålla det som man hade införskaffat innan man flyttade ihop. Ytterligare en skillnad med att vara sambos är att man inte ärver varandra. Arvsregler kan dock vara komplicerade, speciellt om man har egna barn när man flyttar ihop.

Om man vill åsidosätta giftorätten ska man skriva ett äktenskapsförord. Äktenskapsförord kan speciellt vara viktigt om den ena parten har en firma, eller om det finns barn från tidigare äktenskap. Om man ska skriva äktenskapsförord, kan det vara bra att ta kontakt med en jurist som kan reda ut begreppen ytterligare.


Senast uppdaterad måndag 5 september 2011 kl. 08:02