Toastmaster / Toastmadame på bröllop toastmaster

Att vara toastmaster eller toastmadame är en av de viktigaste uppgifterna på ett bröllop. En bra toastmaster är guld värd. Hon/han har talets gåva och styr bröllopsfesten.
Det är viktigt att man i god tid hittar en person som passar för uppdraget, för helst ska hans/hennes namn och kontaktuppgifter finnas med på inbjudan. Anledningen till detta är att de som vill hålla tal under middagen, ska kunna anmäla sig i tid och underlätta planeringen för toastmastern/madamen.

En god idé kan vara att ha både en toastmaster och toastmadame som ansvariga för bröllopsfesten. Kanske kan något par bland brudparets närmaste vänner ta på sig ansvaret.

Det är värdfolket som utser en toastmaster/madame, naturligtvis i samråd med det blivande brudparet. Att bli utsedd till toastmaster/madame är ett hedersuppdrag. Det hindrar dock inte att man kan tacka nej, om man känner att tiden inte kommer att räcka till för alla förberedelser. Toastmasterns/madamens huvudsakliga uppgift är att fördela tal, sång, spex, telegramläsning och skålar under bröllopsfesten.

En toastmaster/madame väljs efter sina personliga egenskaper. Han/hon är en glad person som har talets gåva, är stresstålig och en mycket duktig administratör.

Goda råd till en blivande toastmaster/toastmadame:

 • Ta reda på vad värdparet förväntar sig av dig

 • Planera i god tid

 • Delegera arbetsuppgifter

 • Gör en lista över alla bröllopsgästers namn och telefonnummer

 • Försök ta reda på så mycket som möjligt om brudparet och gästerna

 • Gör en lista över alla talare, spexare, sångare etc samt notera hur långa framträdandena förväntas bli , typ av innehåll etc.

 • Kontakta serveringspersonalen så ni kan planera in framträdandena

 • Inspektera festlokalen, kanske kommer det att behövas mikrofon

 • Se till bli placerad så du har en bra överblick över lokalen


Enligt tradition framförs talen enligt följande ordning:

 • Brudskål

 • Välkomsttal (värden)

 • Brudens far (eller närmaste släkting)

 • Brudgummens far (eller närmaste släkting)

 • Prästen

 • Äldre släktingar

 • Syskon

 • Tärna, marskalk, best man

 • Släkt såsom kusiner, föräldrars syskon

 • Chef

 • Arbetskamrater eller liknande

 • Telegram

 • Tacktal (värdinnnans bordskavaljer)Senast uppdaterad onsdag 11 juli 2018 kl. 10:05