Vi blir allt äldre när vi gifter oss brollopsalder

Under 60-talet var brudparen som yngst, men sedan har åldern för par som gifter sig för första gången ökat för varje år som går.
Under 2012 gifte sig totalt 50 616 par. Det var 3 052 fler än under år 2011. Av dessa var det ca 40 000 som gifte sig för första gången. Medelåldern för första giftermålet var 35,9 år för män och 33,4 år för kvinnor. Under 60-talet var männen i genomsnitt 26 år och kvinnorna 23 år, så på 50 år har brudparen blivit i genomsnitt 10 år äldre. En anledning till detta är att det över tiden blivit allt vanligare att bo tillsammans några år innan man gifter sig.

Det skiljer dock en del på olika delar av landet. I Jönköpings län hittar man de yngsta brudparen. Där är männens medelålder 34,7 år och kvinnorna 31,8 år. Äldst är man på Gotland. Där är den genomsnittlige brudgummen 39,1 år och bruden 36,8 år. I storstadsområdena var det följande medelåldrar under 2012 (män/kvinnor): Stockholm (35,7/33,5), Västra Götaland (35,5/33,0) och Skåne (34,9/32,1). Generellt sätt kan man säga att brudparen i Sydsverige är något yngre än brudparen i norra Sverige.

Medelåldern för kvinnor och män som gifte om sig efter en skilsmässa var 49,2 år för männen och 45,3 år för kvinnorna. I de fall när man gifte som sig efter att make/maka hade avlidit var åldern 62,0 år för männen och 55,5 år för kvinnorna.

Många lyckas dock vara gifta länge. Under 2012 var det ca 19 000 par som firade guldbröllop (50 år tillsammans), 6 000 par firade diamantbröllop (60 år) och ett fåtal lyckades med bedriften av fira järnbröllop (70 år)!

Hoppet på kurvan i diagrammet under 1989 beror på att många äldre par gifte sig p.g.a. regeländringar i änkepensionen.

Källa och Diagram: SCB


Senast uppdaterad fredag 5 juli 2013 kl. 15:19