Vigselceremoni - olika moment vigselceremoni

Att få en fullständig vigselceremoni att fungera kräver god planering och åtminstone ett genrep med alla involverade. Vigseln har många moment och allt ska koordineras.
Typ av vigsel
Det är möjligt att vara kreativ och ha egna önskemål inför en vigsel i kyrkan. Det viktigaste är att ni gör ett högtidligt, evigt förbund med varandra inför Gud.

Aktiviteter innan vigseln
Det är viktigt att allt går smidigt och i tid. Foton som ska tas innan bröllopet bör vara klar minst 45 minuter före vigseln. Allt som ska förberedas inför bröllopsfesten bör vara klart minst 15 minuter före utsatt tid. En musikalisk inledning bör avlutas 5 minuter innan vigseln.

Vigseln
Efter bröllopsmarschen tågar brud och brudgum uppför altargången. Brudens mor visar när alla gäster ska stå upp. Efter inledningsbönen får församlingen sätta sig ner. Sedan hålls en gudstjänst med sång och psalmer

Därefter håller prästen tal om äktenskapet och uttalar de de klassiska frågorna "Tager du..?". När brud och brudgum har svarat "ja", tar bestmannen fram ringar na och låter prästen välsigna dem. Därefter ger brudparet varandra trohetslöften där de lovar varandra att älska varandra i nöd och lust. Löftena kan vara skrivna av dem själva. Efter löftena trär brudgummen ringen på brudens finger. Alternativt byter man ringar med varandra.

Slutet
När ringarna är på plats förkunnar prästen att äktenskapet har ingåtts och paret kysser varandra. Därefter är det lite fritt vad prästen gör, men ceremonin avslutas med ett vigseltal. Efter det vänder sig brudparet om och går ut ur kyrkan.


Senast uppdaterad onsdag 10 augusti 2011 kl. 19:25